cel 000
przeszkolonych dzieci rocznie
257
już przeszkolonych dzieci

AKTUALNOŚCI

MISJA

Misją akcji społecznej Mów Do Mnie - #TokTuMi  jest profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży poprzez zapewnianie powszechnej, jakościowej wiedzy psychologicznej dzieciom i młodzieży oraz ich najbliższemu otoczeniu: rodzicom i nauczycielom. Żeby chronić zdrowie psychiczne najmłodszych edukujemy cały system: dziecko, rodzica i nauczyciela. Tylko wszechstronne działania mogą przynieść realną pomoc.

O NAS

Stowarzyszenie Mentalnie Równi to organizacja pozarządowa działająca na rzecz osób potrzebujących wsparcia ukojenia i równowagi psychicznej. Celem stowarzyszenia jest przeciwdziałanie wszelkim formom i przejawom wykluczenia społecznego lub marginalizacji społecznej osób bądź grup społecznych.

Stowarzyszenie Mentalnie Równi jako organizacja non profit działa od lutego 2022 roku. Wraz z Instytutem Zdrowia Mentalnego, Stowarzyszenie realizuje dobroczynne projekty na rzecz poprawy zdrowia mentalnego. Aktualnie w ramach akcji Mów Do Mnie - #TokTuMi , realizujemy projekt Godzina wychowawcza ze zdrowiem psychicznym. 

O AKCJI

Akcja społeczna Mów Do Mnie - #TokTuMi  jest inicjatywą oddolną, która powstała jako odpowiedź na potrzeby zaniepokojonych rodziców i nauczycieli, którzy na bieżąco dostrzegają dramatyczne skutki kryzysu psychicznego dzieci i młodzieży. W trudnych sytuacjach kryzysu psychicznego mogą pojawić się skomplikowane wyzwania, takie jak choroby psychiczne, próby samobójcze, utrata więzi oraz poważne zaburzenia psychiczne. Ta akcja nie tylko skupia się na młodzieży, lecz również jest skierowana bezpośrednio do rodziców i nauczycieli, świadomych trudności, z jakimi borykają się ich podopieczni.

Naszym priorytetem jest dotarcie do 100 000 dzieci rocznie oraz poszerzenie oddziaływania na ich rodziców i nauczycieli. W ramach naszej psychoedukacji skupiamy się na profilaktyce zaburzeń odżywiania, przeciwdziałaniu cyberprzemocy, uzależnieniach od gier i Internetu, a także hamowaniu uzależnień od alkoholu i substancji psychoaktywnych. Dodatkowo, staramy się przeciwdziałać próbom samobójczym oraz rozwijać umiejętności dbania o zdrowie psychiczne poprzez self-care.

Od kwietnia 2023 roku w naszym projekcie uczestniczy już kilka tysięcy uczniów, jednak to dopiero początek długiej i dramatycznej podróży. Kolejne klasy i szkoły oczekują na swoją Godzinę Wychowawczą ze zdrowiem psychicznym, która staje się niezwykle istotnym elementem w dzisiejszym trudnym świecie.

Naszą inicjatywę realizujemy poprzez wsparcie rówieśnicze, dzięki zaangażowaniu studentów ostatnich lat psychologii, osób z pasją, dla których udział w projekcie to nie tylko źródło satysfakcji, lecz również manifestacja głębokiej potrzeby pomocy i edukacji. Odpowiedzialność merytoryczną nad projektem sprawują doświadczeni psycholodzy i psychoterapeuci z Instytutu Zdrowia Mentalnego, specjaliści, którzy na co dzień pracują z dziećmi, młodzieżą i rodzinami, wspierając ich w radzeniu sobie z dramatycznymi konsekwencjami kryzysu psychicznego.

JAK SIĘ WŁĄCZYĆ?

Odkryj moc wspólnego działania: dołącz Indywidualnie, jako firma lub szkoła do Akcji Mów Do Mnie - #TokTuMi  i razem edukujmy, chrońmy i wspierajmy zdrowie psychiczne naszych najmłodszych!

Indywidualnie

  • Wesprzyj nas poprzez jednorazową lub cykliczną, miesięczną wpłatę.

Firma

Jeśli zarządzasz firmą i jesteś zainteresowany wsparciem programu skontaktuj się z z dyrektorem do spraw kluczowych darczyńców żeby uzyskać więcej szczegółów:
n.pasiecznik@mentalnierowni.pl

Szkoła

Jeśli chcesz zgłosić swoją szkołę/klasę do programu napisz:
biuro@mentalnierowni.pl

lista szkół czekających na wsparcie

MĄDRY BIZNES

Korzyści dla firm odpowiedzialnych społecznie

Wizerunek

Uczestnictwo w akcji Mów Do Mnie - #TokTuMi skupiającej się na profilaktyce zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży buduje pozytywny wizerunek firmy. To działanie postrzegane jako zaangażowanie społeczne i troska o nasze dzieci.

Odpowiedzialność społeczna

Odpowiedzialność społeczna: Firmy angażujące się w tego rodzaju inicjatywy budują swoją pozycję jako aktywni uczestnicy społeczności, starający się o dobro społeczeństwa poprzez realizację celów zrównoważonego rozwoju określonych przez ONZ, takich jak: cel 3 – DOBRE ZDROWIE I JAKOŚĆ ŻYCIA, cel 4 – DOBRA JAKOŚĆ EKUKACJI, cel 10 – MNIEJ NIERÓWNOŚCI.

Współpraca z lokalną społecznością

Współpraca z lokalną społecznością: "Zaangażowanie się w programy zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży umożliwia firmie bezpośrednią współpracę z lokalną społecznością oraz władzami samorządowymi. To przyczynia się do budowy silnych więzi z lokalnymi mieszkańcami oraz wzmacnia pozycję firmy na rynku lokalnym."

Redukcja kosztów

Długoterminowe inwestycje w zdrowie psychiczne młodego pokolenia przynoszą korzyści w przyszłości, zmniejszając koszty związane z problemami zdrowia psychicznego, takimi jak absencje z powodu choroby czy koszty leczenia.

Kreowanie pozytywnego środowiska edukacyjnego

Wsparcie działań na rzecz zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży przyczynia się do tworzenia bardziej pozytywnego środowiska edukacyjnego. Jest to czynnik, który może mieć pozytywny wpływ na osiągane wyniki edukacyjne oraz rozwój potencjału młodych ludzi.

Identyfikacja

Zamieszczenie logo partnera na stronie programu Mów Do Mnie - #TokTuMi  oraz na stronie Stowarzyszenia Mentalnie Równi Informacja w mediach społecznościowych - FB, Linkedin

Zindywidualizowane podejście

Możliwość wyboru wspieranej szkoły, gminy czy powiatu oraz opcja wyboru treści lub tematyki.

Możliwość odliczenia darowizn od dochodu

poznaj naszych ekspertów

PARTNERZY 

Godzina wychowawcza z profilaktyką zdrowia psychicznego

PATRONAT HONOROWY

PATRONAT TERAPEUTYCZNY

WSPÓŁPRACA

PARTNER

PARTNER

PARTNER

PARTNER

PARTNER

IRIJ – Fundacja Na Rzecz Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii

PARTNER

Stowarzyszenie Mentalnie Równi
Al. Armii Ludowej 7/6
00-575 Warszawa
NIP: 7011077903
(wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy pod nr 827)
t. 538 520 690 biuro@mentalnierowni.pl

NAPISZ DO NAS